آموزش وردپرس | قالب وردپرس | افزونه وردپرس
دانلود
شیعیان را گر شفیعی هست لبخند شماست/ گوشه چشمی از نگاه بی همانند شماست/ نور حق در بند نتوان کرد حتی لحظه ای/ قلب عالم تا جهانی هست در بند شماست