آموزش وردپرس | قالب وردپرس | افزونه وردپرس
دانلود
همچنان ما همه از رسم تو خط میگیریم/ رفته ای باز مدد از تو فقط میگیریم/ بار دیگر سپر و تیغ و علم را بردار/ پا در این دایره بگذار عدم را بردار/ یک نفر مانده از این قوم که بر می گردد