آموزش وردپرس | قالب وردپرس | افزونه وردپرس
۱
دانلود
۱
تو مرتفع تری از وهم وفهم و فکر و خیال/ و دست واژه به وصفت علیل و در هر حال/ همین بس است دلیلی به خلقت عالم/ تو منتهای کمالی و من چو بلبل لال/ همین که نام تو را می برم خدا را شکر/ اجازه میدهی که آیا بگویمت مادر/ دوباره خوان کرم گسترانده ای مادر/ بدم ولی تو باز خوانده ای مرا مادر/ بیا که بذم غم مادر جوان من است/ بیا که روضه آن سرو قد کمان من است/ برای آمدن منتقم دعایی کن/ بیا که صاحب غم صاحب الزمان من است