آموزش وردپرس | قالب وردپرس | افزونه وردپرس
دانلود
در آسمان ماه آمد/ نگار دلخواه آمد/ شهر مدینه پر از گل شد/ جواد آل الله آمد/ تمام جود و عطا خدا هویدا شد/ زمین و عالم بالا یکسره زیبا شد/ میان گلشن زهرا گل رضا باز شد