آموزش وردپرس | قالب وردپرس | افزونه وردپرس
hazrat_roghaih_3
دانلود
hazrat_roghaih_3
حالا که بعد از چند روزی پیش مایی/ بابا به جان عمه ام حرف سفر نه/ یا نه اگر میل سفر داری دوباره/ باشد برو اما بدون همسفر نه/ با این کبودی های دور چشم هایم/ خیلی شبیه مادرت هستم مگر نه/ از گیسوان خاکی ام تا که ببافی/ یک چیزهایی مانده امّا آنقدر نه/ دیشب که گیسویم به دست باد افتاد/ گفتم بکش باشد ولی از پشت سر نه