آموزش وردپرس | قالب وردپرس | افزونه وردپرس
۴۴۱۶۴۸۶_۶۹۱
دانلود
۴۴۱۶۴۸۶_۶۹۱
نجف و حال و هوای زائرا دم سحر/ نجف و حرم آقایی که بهش میگن پدر/ نجف جایی که بسته است ضربانم به هواش/ گدایی توی این حرم هست یه مقام معتبر/ گریون تر از ابرهام، خاکی تر از صحرام/ من غلام همسر زهرام/ ای دعای صاحب الزمان ، ای قبله اهل آسمان/ یا علی علی علی جان/ علی علی علی علی یا حیدر