آموزش وردپرس | قالب وردپرس | افزونه وردپرس
دانلود
چشام می بندم خواب می بینم توی حرمت/ مثل یک آهو گذاشتم سرم روی قدمت/ ای نسیمی که میای از حرم امام رضا/ مگه با من تو نگفتی با خودم می برمت/ ----------------- غریب الغربا