آموزش وردپرس | قالب وردپرس | افزونه وردپرس
دانلود
بر خاک مذلت زده ام پیش تو زانو/ قربان تو ای شاه مگردان ز گدا رو/ شاها به شفا خانه ی تو روی نهادم/ بیمار گنه را تو طبیبی و تو دارو/